Private Life Planning

Als private life planners willen we eerst weten wie je echt bent. Wat je overtuigingen zijn ten aanzien van geld, wat je dromen zijn, welke levensdoelen je op korte en lange termijn hebt. Dat zijn vaak intensieve gesprekken, waarin we flink kunnen doorvragen naar dieperliggende drijfveren en waarden. Als we dit inzichtelijk hebben, dan gaan we kijken naar (financiële) oplossingen om de doelen te bereiken.

Wij zijn ervan overtuigd dat je gelukkiger wordt van welzijn (geluk) dan van welvaart (bezit). Het één hoeft het andere overigens niet uit te sluiten. De vraag is wat je doet met je geld.

Achtergrondinformatie Private Life Planning

Bij Private Life Planning (PLP) is er sprake van ‘excellente advisering’ waarbij de financiële professional EQ-vaardigheden inzet naast zijn of haar vakinhoudelijke kennis. PLP is een op de Nederlandse markt aangepaste variant van financial life planning en integreert de volgende vaardigheden: communicatie, financial life planning, coaching, counselling, onderhandelen en mediation.

Bij financial life planning is er communicatie op basis van verbinding, vertrouwen en respect. De Private Life Planner maakt contact met de belangrijkste drijfveren en waarden van de klant en de daaruit voortvloeiende behoeften, zorgen en (levens)doelstellingen. Het uitgangspunt hierbij is dat geld de mens dient en niet andersom.

De communicatie en verbinding met de klant kenmerkt zich door kwaliteit, integriteit, transparantie en authenticiteit.

 

Financiële rust

Wij merken dat mensen gelukkig worden van (onder andere) financiële rust. Dat kunnen we creëren door het opstellen van een goed financieel plan en door periodiek onderhoud.

Bij elke levensfase horen gebeurtenissen die een flinke impact hebben op je financiële huishouding. Deze gebeurtenissen, zogenaamde life events, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

-relatie(breuk)
-werken
-wonen
-kinderen
-arbeidsongeschiktheid
-pensioen
-overlijden

In ons financieel plan maken we een overzicht van wat je nu hebt en waar we naar toe moeten om doelstellingen te bereiken. Vervolgens zullen we productoplossingen selecteren waarmee je de doelen kunt behalen. Tenminste eens per 2 jaar maken we een afspraak en stellen we waar nodig de doelstellingen en oplossingen bij.