Financiële Rust

Met financiële rust bedoelen we geen financiële rijkdom. Wat we er wel mee bedoelen is dat je je geen zorgen hoeft te maken of je financiën wel goed zijn geregeld. We beginnen met het in kaart brengen van je hele financiële huishouding. Je inkomen, uitgaven, pensioenregeling, verzekeringen, spaar- en beleggingsproducten nemen we onder de loep. Dit verwerken we in speciale planningssoftware. Hiermee heb je inzichtelijk wat je op basis van je huidige situatie kunt verwachten en waar hiaten liggen. Vervolgens gaan we met je in gesprek waar je naar toe zou willen werken. Dit kunnen heel uiteenlopende doelstellingen zijn. Een wereldreis maken, een eigen bedrijf beginnen, inkomensrisico’s uitsluiten, hypotheek aflossen, eerder stoppen met werken. Wat we met name van je willen weten is waar je gelukkig van wordt. Vervolgens kunnen we daar naar toe gaan werken.

In de praktijk zien we dat mensen allerlei financiële producten af hebben gesloten zonder dat daar een gedegen plan achter zit. Vaak zijn producten te duur of sluiten ze simpelweg niet aan bij je doelstellingen. Door intensief met je in gesprek te gaan en actief te luisteren op basis van de principes van Private Life Planning (zie hiernaast) halen we naar boven waar je naar toe wilt. Indien nodig selecteren we daar producten bij waarmee je de doelstellingen kunt behalen. Een belangrijk onderdeel van dit concept is dat we op regelmatige basis met elkaar in gesprek gaan om te kijken of er bijgestuurd moet worden.

Wat kost dat?

Wij rekenen voor deze dienst € 27,50 per maand. Voor partners die beiden werken is het tarief € 47,50 per maand.

Wat levert dat op?

  • Een beter inzicht en overzicht van je inkomsten en uitgaven
  • Een juiste afstemming van je financiële producten, passend bij je doelstellingen.
  • Geen onaangename verrassingen: je weet exact wat de gevolgen kunnen zijn van overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, relatiebreuk en wat je kunt verwachten als je met pensioen gaat.
  • Monitoring en bijstelling van je financiële planning
  • Aanpassing van je hypotheek, verzekeringen en beleggingen als er goedkopere en/of betere alternatieven zijn.
  • Eigen toegang tot planningssoftware waarin je zelf simulaties kunt maken.

Uiteindelijk levert het meer op dan het je kost. Je voorkomt hiermee verkeerde en dure keuzes. En last but not least; het creëert financiële rust.

Wil je meer hierover weten of van deze dienst gebruik maken, laat het ons dan weten via het contactformulier.

 

 

Geld en geluk

Waar word je gelukkig van? In zeer beperkte mate van geld. Uit onderzoek blijkt dat er weinig correlatie is tussen inkomen en geluk. Slechts 1-2% van het verschil in geluk kan verklaard worden door een verschil in inkomen. Verwaarloosbaar dus.

Geluk wordt voor 40% bepaald door je genen, 10% door omstandigheden (wel of geen partner, het hebben van geld) en voor 50% door je eigen keuzes. Hieronder 3 tips waar je gelukkig(er) van wordt:

  1. Koop ervaringen, geen spullen (maak een mooie reis)
  2. Koop tijd (schakel een schoonmaakster in zodat je meer tijd voor elkaar hebt)
  3. Geef (Van geven word je gelukkig. Je helpt een ander)

Private Life Planning

Wij hebben de opleiding Private Life Planning gevolgd. Een private life planner helpt je gelukkig(er) te maken door je geld op de juiste manier in te zetten. Allereerst willen we weten wie je echt bent. Wat je overtuigingen zijn ten aanzien van geld, wat je dromen zijn, welke levensdoelen je op korte en lange termijn hebt. Dat zijn vaak intensieve gesprekken, waarin we flink doorvragen naar dieperliggende drijfveren en waarden. Als we dit inzichtelijk hebben, dan gaan we kijken naar (financiële) oplossingen om de doelen te bereiken.

Achtergrondinformatie Private Life Planning

Bij Private Life Planning (PLP) is er sprake van ‘excellente advisering’ waarbij de financiële professional EQ-vaardigheden inzet naast zijn of haar vakinhoudelijke kennis. PLP is een op de Nederlandse markt aangepaste variant van financial life planning en integreert de volgende vaardigheden: communicatie, financial life planning, coaching, counselling, onderhandelen en mediation.

Bij financial life planning is er communicatie op basis van verbinding, vertrouwen en respect. De Private Life Planner maakt contact met de belangrijkste drijfveren en waarden van de klant en de daaruit voortvloeiende behoeften, zorgen en (levens)doelstellingen. Het uitgangspunt hierbij is dat geld de mens dient en niet andersom.

De communicatie en verbinding met de klant kenmerkt zich door kwaliteit, integriteit, transparantie en authenticiteit.