Doorstromers

Je bent een doorstromer als je al één of meerdere keren een hypotheek hebt afgesloten en je een nieuwe woning gaat kopen. We gaan dan uitgebreid inventariseren wat je hypotheekverleden is. Alle vorige hypotheken hebben invloed op je resterende fiscale voordeel. Samen gaan we zorgvuldig bekijken hoe de nieuwe hypotheekconstructie het beste kan worden vormgegeven.

De regels met betrekking tot hypotheken voor doorstromers kunnen erg complex zijn. Zeker als je in het verleden meerdere hypotheken hebt gehad of met een nieuwe partner een woning gaat aankopen. Hypotheekadvies aan doorstromers is maatwerk en vergt een uitgebreide inventarisatie. We begeleiden je graag in het maken van de juiste keuzes.