Werknemers

Bij veel werkgevers is pensioen een arbeidsvoorwaarde. Ieder jaar stuurt de pensioenuitvoerder een aantal pagina’s uitleg over wat je later zult krijgen. Veel mensen lezen deze informatie nauwelijks omdat het te ingewikkeld lijkt en het vaak nog erg lang duurt voordat het zover is. Maar hoe eerder je begint met een goed plan, hoe beter we kunnen inspelen op je persoonlijke wensen en doelstellingen.
 

Wat nu als je vlak voor je pensioendatum constateert dat het pensioeninkomen niet zo hoog is als je had gehoopt of verwacht? Aan die onzekerheid kun je wat doen door je eigen financiële situatie regelmatig te onder de loep te laten nemen. Wij kunnen je daarbij helpen. Dit inzicht geeft je financiële rust over je toekomst en zo kun je jezelf bezig houden met je carrière en de leuke dingen in het leven.