MKB

Als bedrijf moet je goed inventariseren welke risico’s je loopt. Tegen veel risico’s kun je je verzekeren. Denk aan ziekteverzuim, bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid, brand, het verzekeren van het wagenpark. En wat steeds relevanter wordt is een cyberrisk verzekering.

Wij helpen graag bij die inventarisatie. Vaak realiseren ondernemers zich onvoldoende dat de continuïteit van hun bedrijf in gevaar kan komen als de verzekeringsdekking onvoldoende is. En dat het van belang is dat er periodiek contact is om na te gaan of er wijzigingen zijn die een aanpassing van het verzekeringspakket noodzakelijk maken.

Provisieloos

Over het algemeen krijgt een tussenpersoon provisie over zakelijke schadeverzekeringen. Wij bieden uitsluitend provisieloze oplossing aan. De premie die je bij ons betaalt is netto, zonder provisie. In plaats daarvan werken we met serviceabonnementen. Dat is helder en overzichtelijk. En in veel gevallen goedkoper.

We hebben diverse dienstverleningspakketten voor bedrijven. Je betaalt dan een vast maandelijks bedrag voor inventarisatie, advies, schadeafwikkeling en periodiek onderhoud.